Hoogopgeleide professionals

Ben jij een hoogopgeleide professional en zoek je een coach om je te helpen bij je persoonlijke ontwikkeling en bij het beantwoorden van jouw levensvragen? Dan denk ik dat je bijzonder van dienst kan zijn.

  • Ten eerste weet ik uit eigen ervaring wat het is om als hoogopgeleide professional te werken in een veeleisende, analytische omgeving met ambitieuze, intelligente collega’s. En dat dit zowel positieve als negatieve uitdagingen met zich meebrengt en hoe je hiermee kunt gaan.

  • Ten tweede heb ik voor mijn MBA-afstudeerscriptie (2016) uitgebreid onderzoek gedaan naar de vitaliteit van zogenaamde kenniswerkers. Die term verwijst naar hoogopgeleide professionals die met hun hoofd werken en voor wie kennis de belangrijkste input in het primaire proces is. Ik onderzocht wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn voor hun duurzame inzetbaarheid op het werk.
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van hoogopgeleide vrouwelijke kenniswerkers

Mijn onderzoek richtte zich in het bijzonder op jonge, hoogopgeleide vrouwen in de leeftijdsgroep van tussen de 27 en 35 jaar, werkzaam in het onderzoek, de zorg, het onderwijs en bij de overheid. 

Ik wilde weten waarom deze groep vrouwen vaker dan gemiddeld last heeft van stress en burn-out klachten.

Ik deed literatuur onderzoek en interviewde 27 vrouwen. Ik onderzocht de invloed van de situatie op het werk, persoonlijkheid, levensstijl en maatschappelijke normen en waarden.

Hierdoor heb ik veel inzicht gekregen in de factoren die van invloed zijn op het geluk en de gezondheid van vrouwen en welke oplossingen effectief zijn om stress en burn-outklachten te voorkomen en om ervan te herstellen.


Blijf niet alleen met je problemen rondlopen

Jonge, hoogopgeleide professionals denken vaak dat zij hun problemen in hun eentje moeten kunnen oplossen. Ze beschikken immers over genoeg gezond verstand en zijn op hun werk in staat om complexe vraagstukken op te lossen. Zij aarzelen daarom vaak om hulp in te schakelen voor persoonlijke uitdagingen.

Als je te lang in je eentje blijft rondlopen met je problemen kan het van kwaad naar erger gaan.

Als je denkt dat je alles alleen moet oplossen, maar er zelf niet komt, kun je radeloos en gedemotiveerd raken, gestrest, angstig of neerslachtig. Daardoor neemt je vermogen om tot een oplossing te komen alleen maar verder af. 

Om hulp vragen is geen teken van zwakte, maar een teken dat je jezelf serieus neemt. Als mens én als professional.

Soms heb je een buitenstaander nodig om je een spiegel voor te houden, je op blinde vlekken te wijzen en je te helpen bepaalde vastgeroeste denkbeelden of gedragspatronen te doorbreken. 

Ik help je daar graag bij. Al binnen een paar coachingsessies kan jij nieuwe inzichten en ideeën opdoen om jouw situatie aan te pakken en je weer energieker en weerbaarder te voelen.


Neem een coach die jou begrijpt.


Meer weten?